ampermetr

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)

Většina revidovaného zařízení jsou průmyslové a silové rozvody

Revidujeme průmyslové elektroinstalace ve výrobních i skladovacích prostorech. Jedná se o osvětlení, zásuvkové obvody, elektrické vytápění, hromosvody, elektrické instalace a elektrické ruční nářadí a spotřebiče apod. Revidujeme elektroinstalace v kabelových trasách z pozinkovaných klasických, drátěných i plastových žlabů.

  • Pravidelné revize elektroinstalace

    V každé firmě je třeba pravidelné revize příslušných elektrozařízení. Bez pravidelné revize není možné s některými stroji po vypršení předchozí revize pracovat. V tomto ohledu Vám nabízíme dlouhodobější spolupráci. Na konci každé revize pro Vás zpracujeme závěrečnou zprávu o revizi přístrojů. Pravidelnou revizí chráníte nejen sebe, ale i své zaměstnance. Při jakémkoli úrazu spojeném s prací s elektrospotřebičem se chráníte a máte doklad o tom, že stroj je pravidelně kontrolován a chráněn. Pravidelná revize spadá do oblasti inspektorátu bezpečnosti práce.

Revize provádím od roku 1998

Revize elektrických spotřebičů zajišťuje

  1. jejich provozovatel
    • a) vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem
    • b) pravidelně ve lhůtách stanovených
  2. opravář vždy po jejich opravě

Naše reference

offer_img_1

Hundai Nošovice

offer_img_1

Autopal Nový Jíčín

offer_img_1

Penam